Fortrydelsesret

Vejledning om fortrydelsesret & Standardfortrydelsesformular
Forbrugere, det vil sige enhver fysisk person, der indgår en retshandel, hvis formål i overvejende grad hverken kan tilregnes vedkommendes erhvervsarbejde eller selvstændige erhvervsmæssige virke, har ret til at træde tilbage fra en aftale i overensstemmelse med følgende regler:

A. Vejledning om fortrydelsesret
Fortrydelsesret

Særligt om erhvervskunder - B2B:
Ingen returret på varer solgt til erhvervskunder

Du har ret til at træde tilbage fra denne aftale uden begrundelse inden for 14 dage.

Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, hvor du eller en af dig angiven tredjemand, dog ikke transportøren, får den sidste vare i besiddelse.

For at udøve fortrydelsesretten, skal du meddele os (Triangel Distributions, Triangel 26, 24214 Gettorf, Deutschland, Tel.: , E-Mail: support@akkushop.dk) din beslutning om at træde tilbage fra denne aftale i en utvetydig erklæring (f. eks. ved postbesørget brev, fax eller e-mail). Du kan benytte den vedhæftede standardfortrydelsesformular til formålet, men det er ikke obligatorisk.

Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis du sender din meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

Følger af fortrydelse

Hvis du udøver din fortrydelsesret i denne aftale, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af dit eget valg af en anden leveringsform end den mindst bekostelige form for standardlevering, som vi tilbyder), uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dag, hvor vi har modtaget din meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten. Vi gennemfører tilbagebetalingen med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt med dig. Under alle omstændigheder pålægges du ingen gebyrer som følge af tilbagebetalingen. Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varerne retur eller du har fremlagt dokumentation for at have returneret varerne, alt efter, hvilket tidspunkt der er tidligst.

Du skal afsende eller aflevere varerne til os uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage efter den dag, hvor du har givet os din meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten. Fristen er overholdt, hvis du afsender varerne inden udløb af fristen på de 14 dage.

Du afholder de umiddelbare udgifter i forbindelse med returneringen.

Du hæfter kun for en eventuel forringelse af varernes værdi, hvis forringelsen skyldes anden håndtering af varerne, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varernes art, egenskaber og den måde, de fungerer på.

Udelukkelse af fortrydelsesretten og dens ophør før tid

Fortrydelsesretten ophører før tiden i forbindelse med aftaler om levering af forseglede varer, som af sundhedsbeskyttelses- eller hygiejnemæssige årsager ikke er egnet til at blive returneret, hvis deres forsegling er blevet brudt efter leveringen.

Generelle oplysninger

Du bedes undgå at beskadige og tilsmudse varen. Varen skal altid sendes tilbage i forsvarlig Emballage. Anvend om nødvendigt en beskyttende yderemballage. Hvis du ikke længere er i besiddelse af den originale emballage, bedes du sørge for at anvende en emballage, der i tilstrækkelig grad beskytter mod transportskader. Vær opmærksom på, at de ovenstående generelle oplysninger ikke er nogen forudsætning for en virksom udøvelse af fortrydelsesretten.

B. Standardfortrydelsesformular
Hvis du ønsker at gøre din fortrydelsesret gældende, bedes du udfylde og returnere denne formular.

Til
Triangel Distribution e.K.
Triangel 26
DE-24214 Gettorf
tlf.nr.: +4943466026995
support@akkushop.dk

Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre brug af fortrydelsesretten i forbindelse med min købsaftale om følgende varer/tjenesteydelser:

_______________________________________________________________________________

Bestilt den: _________________________ Modtaget den: __________________________

Forbrugerens navn: ___________________________________________________________

Forbrugerens adresse: _________________________________________________________

Forbrugerens underskrift: _______________________________ Dato: _______________
(kun hvis formularens indhold meddeles på papir)

Sidst set