Bortskaffelse af batterier

Bortskaffelse af batterier
Følgende anvisninger er beregnet til dem, der bruger batterier og ikke videresælger dem i den form, der leveres til dem (slutbrugere):

Returnering af affaldsbatterier

Da batterier og genopladelige batterier kan være en del af vores forsendelser, er vi forpligtet af batteriloven (BattG) til at påpege følgende: Batterier og genopladelige batterier må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald, men du er lovligt forpligtet til at returnere brugte batterier og genopladelige batterier. Affaldsbatterier kan indeholde skadelige stoffer, som, hvis de ikke opbevares korrekt eller bortskaffes, kan skade miljøet eller dit helbred. Men batterier indeholder også vigtige råmaterialer såsom jern, zink, mangan eller nikkel og kan genbruges. Du kan enten returnere batterierne til os efter brug eller returnere dem gratis i umiddelbar nærhed (f.eks. i butikker eller på kommunale indsamlingssteder). Batterier skal bortskaffes i henhold til lokale regler om affald.

Aflevering til salgsstedet er for slutbruger begrænset for de sædvanlige mængder såvel som sådanne affaldsbatterier, som forhandleren fører eller har ført som nye batterier i sit sortiment.

Leveringen af affaldsbatterier kan således ske til følgende adresse:
Triangel Distribution e.K.
Triangel 26
DE-24214 Gettorf
Tlf.: +4943466026995
hver tirsdag fra kl. 8:30-12:30
E-mail: support@akkushop.dk

Bortskaffelse af batterier
2. Batterisymbolernes betydning
Batterier er markeret med en skraldespand med et kryds. Batterier der indeholder skadelige stoffer er specielt mærket med kemiske symboler. Batterier indeholdende mere end 0,0005 masseprocent kviksølv, mere end 0,002 masseprocent cadmium eller mere end 0,004 masseprocent bly, findes under affaldssymbolet kombineret med det kemiske symbol på det anvendte skadelige stof - hvor "Cd" står for cadmium "Pb "står for bly og" Hg "for kviksølv.

Du har også mulighed for at læse disse oplysninger i den vejledning, der følger med forsendelsen eller i fabrikantens brugervejledning.

Sidst set